काही कळेना मला..

by Pranjal Wagh
35 views

 

आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी झाली आहे
की माझ्या मनात काहुर माजलाय?
काही कळेना मला…

Pic 173
हा गडगडाट होतोय
की छाती मध्ये धडधडतय?
काही कळेना मला…

वारा सुटलाय बेभान
की माझ मन वाहवत चाललय?
काही कळेना मला…

मेघातून पाणी पडतय
की आसवांचा पाउस कोसळतोय?
काहीच कस कळेना मला..

DSCN0046

ढग भेदून एक किरण आला
की मनात आशेचे अंकुर फुटले?
थोडस समजू लागलय…

धुरकट धुक नाहीस होतय
आणि नव्या वाटा दिसू लागताहेत
थोड स्पष्ट दिसू लागलय खर…

DSCN0074 

प्रत्येक फूल हसतय
आणि माझी कळी देखील खुलली 
   मनात प्रकाश पडू लागलाय माझ्या…

 
Copyright © Pranjal A. Wagh

प्रत्येक काळ्या रात्रीनंतर
एक तेजस्वी सकाळ येते
हे आता लक्षात आलय माझ्या!

 

– प्रांजल वाघ
१८ जून २०१०

Creative Commons License
This work by Pranjal A. Wagh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License

9 comments

rahul June 18, 2010 - 1:42 PM

good yaar.. good poem.. shud have written more i think..

Reply
Pranjal Wagh June 18, 2010 - 1:45 PM

thanks!

Reply
mahesh June 18, 2010 - 1:47 PM

Good one Pranjal …..keep it up 🙂

Reply
TT ! June 18, 2010 - 1:53 PM

अज़ून चांगली होउ शाकली असती ..पण ठीक आहे प्रयतना चांगला होता. भा.पो.
🙂

Reply
sushil June 20, 2010 - 2:20 AM

heyy good one…keep it up

Reply
Radhika Hegde June 21, 2010 - 7:38 AM

hmmmmmmmm Pranjuuuu good !!

Reply
Mangesh June 21, 2010 - 10:13 AM

Mast lihili ahes …aavadale … Tumhas padonnati denyat yet ahe [:D]

Reply
Shrinivas June 24, 2010 - 2:43 AM

mast he re kavitaa…..

Keep up d good work….

Reply
Leena July 2, 2010 - 2:59 AM

hey nice one…..

Reply

Leave a Comment

You may also like