तू…..

by Pranjal Wagh
39 views

मनात तू,
हृदयात तू.
डोळ्यात माझ्या तूच तू
विचारात देखिल तूच!

जिथे जातो मी तिथे तू,
एखाद्या सावली सारखी माझ्या संगे असतेस तू!
पावलो पावली आठवतेस तू,
गल्ली बोळात देखिल दिसतेस तूच!

पहाटेच्या गारव्यात तू,
दुपारच्या कडक उन्हात देखिल तूच!
दिवसा स्वप्ने पाहतो मी त्यात देखिल तू,
रात्री झोप येत नाही ह्याचे कारण पण तूच!

डोंगर कपारीत फिरताना जाणवतेस तू,
राना वनात भासतेस तूच!
थकून थांबल्यावर पुढे जायला प्रोत्साहन देतेस तूच,
घामाच्या धारा पुसण्यासाठी बनलेला रुमाल देखिल तूच!

माझ्या रोमा रोमात तू
नसा नसात भिनलीस तूच!
श्वासात तू,
उसासे टाकतो मी, त्यात देखिल तू,
माझं सळसळणारं रक्त बनून धावतेस देखिल तूच!

माझ्या हळव्या मनाला छळणारी तू,
मनाला कधी सुखावणारी तू,
वाट पहायला लावून मन बेचैन करणारी तू,
त्याच मनाला कधी उभारी देणारी देखिल तूच!

अशी फ़क्त जाणवणारी ती तू,
कधीही भेटणारी ती तू,
दूर राहुनाही सगळ्यात जवळ तू
जवळ असून ही सगळ्यात दूर तूच!

प्रांजल वाघ
०५ फेब 2009

Creative Commons License
This work by Pranjal A. Wagh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License.

8 comments

Anonymous February 5, 2009 - 3:17 AM

Wow pranjal, that was very nice. very lengthy but nice. coming from you it was a surprise poem 🙂

Reply
Pranjal Wagh February 5, 2009 - 4:39 AM

@Anon
asa ka boltes tu??

Reply
TEJAS THATTE February 6, 2009 - 5:41 AM

Waaaahhhh !!!!!
Very good
Don’t keep it likewise !
You must find a good composer and a singer for this now !

Reply
nilesh February 7, 2009 - 3:24 AM

Hey nice one…keep it up…really looking forward for more poems from u…-Nilesh

Reply
ojus February 11, 2009 - 11:05 AM

dude, chan kavita lihali aahes tu … farach romantic aahe :)konitari aavadali aahe ka tula ?

Reply
Pranjal Wagh February 11, 2009 - 1:01 PM

@Ojus
no man
mala kon avadnar??

Reply
/ \ / ! k $ February 12, 2009 - 1:41 PM

are mitra…
aata nav sudhha sangunch tak re….
kiti vel tu tu mhanun vachaych…[:P]

Reply
/ \ / ! k $ February 12, 2009 - 1:41 PM

are mitra…
aata nav sudhha sangunch tak re….
kiti vel tu tu mhanun vachaych…[:P]

Reply

Leave a Comment

You may also like