आई कधीच तुम्ही नस्ते

by Abha Deshkar
8 views

Dear Aai..

Because I do not want you to be only my – mother “in- law”

 

आई- तुमच्या     तुझ्यासाठी

 

आई कधीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हन्ट्लॅ तर ती आई नस्ते…

मग ती सासू, काकु, आत्या किव्हा मामी अस्ते..

पण आई कधीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हन्ट्लॅ तर ती आई नस्ते….

 

कधि यार … कधि रगवणारी फार

कधि डॉक्टर तर कधि टीचर अस्ते

कधि कधि तर चक्क मागे लागणारी कटकटही अस्ते

तरी आई कधीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हणण्या इत्कि ती पर्कि नस्ते….

 

"तुम्ही" हा मान बाबांचा अस्तो

कारण बाबा जे म्हणतात ते ऐकाव लागत्…

आई शी थोड़ी हुज्जत घालता येते

म्हणुन कदाचित्… आई कधीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हन्ट्लॅ तर ती आई नस्ते….

 

आई ला तुम्ही म्हणुन आदर देता येत नाही…

आई चा आदर हा आई म्हणण्यातच अस्तो

किवहा म्हणण्या पेक्षा ही जासत मानन्यवर अस्तो.

म्हणुन मी म्हण्ते की…..…आई कढीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हन्ट्लॅ तर ती आई नस्ते….

 

आई म्हणत नसली तरी तीला सगळ माहिती असत

कळ्जी हे तीच एक शस्त्र असत

आपल्या मुलानच्या  हालचालीं वर तिच काटेकोर लक्ष असत

म्हणुन आई कधीच तुम्ही नस्ते

तुम्ही म्हणण्या इत्कि ती पर्कि नस्ते…..

 

 

आभा देशकर
३१/१२/२०१०

6 comments

Leena January 1, 2011 - 9:59 AM

I m glad u wrote a poem like this…….its really nice and true!!!

Reply
abha deshkar January 1, 2011 - 1:19 PM

thanks leena.. many poems have been written for mothers..but i didnt know of any, written for a MIL…so dis one! 🙂

Reply
aboli deshkar January 2, 2011 - 1:42 PM

gr8…good one..

Reply
abha deshkar January 5, 2011 - 3:14 AM

thanks aboli!

Reply
Dr.Tejas Pingle January 20, 2011 - 7:43 AM

very nice…..
tuzhi kavita………aai sarkhich sundar ahe……

Reply
Archana August 8, 2011 - 10:56 AM

good concept aabha… aai chi kimmat kalnyachah vay ahe he…

Reply

Leave a Comment

You may also like