Dulcolax Birth Control Pills Buy Kamagra Usa Find Cialis Cheap Buy Claritin D 24 Hour Buy Nizoral 2
A Rational Mind

पॉलिटिक्स मिक्स – १

आमचा ‘सोन्या’ हाय नव्ह,अमरिकेचा,त्यो येनार हुता हित, कायमचा!म्हनून त्येला आणाया गेल्तो इमान्तळावर. त्यो आला तवा त्येला ओळख्लाच न्हाय!एकदम खादी मध्येच अस्सा समुर आला,म्या म्हटला ” देवा, सोन्याचा असा काय झाला?” सोन्याला विंग्रजीत म्हटला” काय सोनोपंत, ह्यो काय केलय ध्यान?कुठली तुमी…

महाराष्ट्र माझा!

This article was written by me for www.marathimati.com and can be viewed here महाराष्ट्र….या नावातच सारं काही आलं!महा राष्ट्र!या राष्ट्रात विवधता अगदी ठासून भरलेली आहे!इतिहास, निसर्ग, कला, साहित्य, पाककला ह्या सगळ्यात इतकं वैविध्य क्वचितच जगात आढळेल! ह्या राष्ट्राची माती पवित्र…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.