A Rational Mind

तू…..

मनात तू,हृदयात तू.डोळ्यात माझ्या तूच तूविचारात देखिल तूच! जिथे जातो मी तिथे तू,एखाद्या सावली सारखी माझ्या संगे असतेस तू!पावलो पावली आठवतेस तू,गल्ली बोळात देखिल दिसतेस तूच! पहाटेच्या गारव्यात तू,दुपारच्या कडक उन्हात देखिल तूच!दिवसा स्वप्ने पाहतो मी त्यात देखिल तू,रात्री झोप…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.