Health Pills For Depression Viagra Sale Uk Mail Order Chloroquine Birth Control Pills Danazol 100 Mg Nombre Comercial Viagra Buy Online Canada
A Rational Mind

तूच..

🙂

माझ्यावर रुस्णारा तो तूच..

मग मला मनवणारा पण तूच..

 

स्वप्ने दाखवणारा तो तूच..

आणि कधी कधी स्वप्नात येऊन त्रास देणारा तो तूच

 

आकाशात उडून भरारी मार..अस म्हणारा तो तूच

आणि आपल्या मिठीत पकडून ठेवणारा तो तूच…

 

कधी लहान मुला सारखा वागणारा तो तूच 

आणि कधी माझी काळजी घेणारा तो तूच…

 

कधी कधी न ऐकता फोन ठेवणारा तो तूच

आणि तस्संतास गप्पे मारणारा तो तूच…

 

माझ्यावर हक्काने ओरद्णारा पण तूच

आणि माझा सल्ला घेणारा तो तूच

 

दररोज रात्री झोपवणारा तो तूच…

आणि भांडल्यावर रात्रभर जागवणारा तो तूच….

 

स्वतंत्र हो म्हणारा तो तूच

आणि “मी नेहमीच आहे” अस म्हणारा पण तूच..

 

छोट्या छोट्या गोष्टी ची आठवण करून देणारा तो तूच

आणि सगळ जग विसरवणारा पण तूच…

 

तूच दिवसात..आणि रात्री पण तूच…

तूच स्वप्नात आणि अस्तित्वात तो तूच…

 

माझ्यावर सगळ्यात जास्त प्रेम करणारा तो

तूच तूच आणि तूच 🙂

 

-आभा देशकर

२२/१२/२०१०

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.