Order Bactroban Cream Mail Order Cialis Online Buy Cheap Claritin Online Pharmacy Keflex Cialis Key Wes
A Rational Mind

काही कळेना मला..

 

आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी झाली आहे
की माझ्या मनात काहुर माजलाय?
काही कळेना मला…

Pic 173
हा गडगडाट होतोय
की छाती मध्ये धडधडतय?
काही कळेना मला…

वारा सुटलाय बेभान
की माझ मन वाहवत चाललय?
काही कळेना मला…

मेघातून पाणी पडतय
की आसवांचा पाउस कोसळतोय?
काहीच कस कळेना मला..

DSCN0046

ढग भेदून एक किरण आला
की मनात आशेचे अंकुर फुटले?
थोडस समजू लागलय…

धुरकट धुक नाहीस होतय
आणि नव्या वाटा दिसू लागताहेत
थोड स्पष्ट दिसू लागलय खर…

DSCN0074 

प्रत्येक फूल हसतय
आणि माझी कळी देखील खुलली 
   मनात प्रकाश पडू लागलाय माझ्या…

 
Copyright © Pranjal A. Wagh

प्रत्येक काळ्या रात्रीनंतर
एक तेजस्वी सकाळ येते
हे आता लक्षात आलय माझ्या!

 

– प्रांजल वाघ
१८ जून २०१०

Creative Commons License
This work by Pranjal A. Wagh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.